Karrier oktatás felsőfokon!
Minden, ami a sikeres karrierhez kell.

C programozás a középiskolákban

A modern programozás oktatás célja, hogy releváns informatikai képzések formájában versenyképes tudást adjon át Magyarország leendő és már meglévő diákjai és munkavállalói számára.

C programozás a középiskolákban

Az informatikai képzési terület iránti igény alátámasztása

Az informatika és az IKT-iparág a nemzetgazdaságban betöltött szerepe és súlya miatt kiemelt jelentőséggel bír. A szakma nemzetközi és hazai szinten is nagymértékű mennyiségi munkaerőhiányt és minőségi problémákat jelez az informatikus-munkaerőpiacon. Az elégtelen kínálat okai a képzés oldal hiányosságaira is visszavezethetőek.

A legnagyobb hiány a programozókból van Magyarországon, legalább tízezer ilyen szakember számára áll rendelkezésre munkalehetőség. A C programozás középiskolákban történő bevezetésével javulhatna a műszaki egyetemi hallgatók teljesítménye, ezáltal a növekvő munkaerőhiány is jelentősen csökkenne.

A C nyelv a legtöbb ma ismert programozási nyelv alapja. Szoros kapcsolatban van a rá épülő C++, Java, C#, PHP és sok más nyelvvel. A legtöbb operációs rendszert és asztali alkalmazást ma is C/C++ nyelven írják. Megismerése annak is hasznos, aki később más programozási nyelvet szeretne használni.

A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium megbízásából a Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség a hazai informatikus- és IT-mérnökképzés helyzetének, problémáinak, gátló tényezőinek vizsgálatára kutatást készített, amelynek főbb megállapításai alátámasztják a képzési igényt:

  • A hazai informatikai munkaerő-piacon 22 000 új állás lenne betölthető. Ennek alapfeltétele a szakember-kibocsátás mennyiségi növelése és minőségi fejlesztése.
  • A növekvő szakemberigényt az informatikai oktatás (elsősorban felsőoktatás) kibocsátása nem követi. A jelentkezők és felvettek száma csökken, a végzettek száma a rendkívül magas arányú lemorzsolódás miatt még jóval kevesebb. A bemenet mennyiségi és minőségi elégtelenségének okai a köznevelés problémáira vezethetők vissza.
  • A középiskolások informatikaképzete téves. Amit informatikaként tanulnak, az digitális alapkompetencia; amit ezen túl informatikának vélnek, az közösségi média és játék. A jelenlegi köznevelési informatikaoktatás céljaiban, mennyiségében, tartalmában és eszközeiben nem alkalmas a felsőfokú képzés által igényelt bemeneti tudásszint átadására, sem pedig a pályaorientációra, a szakma iránti érdeklődés felkeltésére. A csökkenő óraszámok tovább gyengítik az informatikaoktatást, és ellehetetlenítik az érettségit.
  • A köznevelési informatikaoktatás teljes szemléletváltása és megújítása szükséges. A középiskolában be kell vezetni a valódi informatikai tartalom (programozás) oktatását, és át kell venni a piaci alternatív oktatásban bevált gyakorlatokat, módszereket.
  • A kompetencia-képzés erősítése szükséges. Az iskolák informatikai eszközellátottsága hiányos, egyenetlen, gyenge minőségű; az eszközpark gyorsan avul, a pótlás nem megoldott. A diákok saját eszközeit nem integrálja az iskolai oktatás. A közoktatásban az informatika elszigetelt tárgyként van jelen. A tanárok felkészültsége hiányos és egyenetlen.
  • A felsőfokú képzéshez a középiskolai matematika- és fizikaoktatás nem adja meg a kívánt bemeneti alapot, felkészítő vagy felzárkóztató képzésre van szükség.
  • A piacon igény mutatkozik rövidebb, gyakorlatorientált képzésben részesülő szakemberekre is. Az OKJ-s képzések értéke nem elismert.

Címke: C programozás
Dátum: 2019-01-18